Over de Saamapp

Met de Saamapp creëert TwoBrains een platform in de vorm van een mobiele app voor hulpverleners en diens cliënten, waar rust, overzicht en samenwerking mee gecreëerd wordt.

"Een applicatie die fungeert als centraal punt om de hulpverlening van en rondom cliënt overzichtelijker en tijdbesparend te maken."

rust en overzicht

De Saamapp heeft als doel om de hulpverlening overzichtelijker te maken voor de cliënt, wat zorgt voor een rustigere en daardoor meer werkbare leeromgeving voor cliënt.

Samenwerken

De Saamapp maakt het voor hulpverleners en de cliënt makkelijker om samen te werken met betrokken contactpersonen binnen het (professionele) netwerk van cliënt.

Activering

Met de Saamapp maakt de hulpverlener een vertaalslag naar de cliënt als het gaat om leerdoelen. Hierdoor krijgt de cliënt de ruimte om bewuster en actiever te werken aan stabiliteit, ontwikkeling en samenwerking.

 

De oplossing

Met de Saamapp creëert TwoBrains in samenwerking met 2CoolMonkeys een toegankelijke app waar de hulpverlener samen met de cliënt profijt van heeft in het hulpverleningstraject. 

De Saamapp geeft de mogelijkheid aan hulpverleners en de cliënt om een eigen pagina aan te maken. De hulpverlener wordt gelinkt aan het account van de cliënt, waardoor zij kunnen communiceren en samenwerken binnen de Saamapp. Naast het linken van de hulpverlener aan de cliënt, kunnen ook andere contacten met een account aan het account van de cliënt gelinkt worden, zodat de samenwerking geoptimaliseerd wordt. Zo blijven zaken overzichtelijk voor alle betrokkenen.

Klik op de onderstaande links voor een gedetailleerdere omschrijving van de oplossing.

De Saamapp geeft de mogelijkheid om berichten uit te wisselen tussen de betrokkenen rondom de cliënt en met cliënt zelf. De berichtenfunctie bevat de mogelijkheid om de zichtbaarheid in te stellen zodat de cliënt of hulpverlener zelf bepaalt voor wie een bericht zichtbaar is. Met één bericht kun je een groot deel van het netwerk rondom de cliënt bereiken en het biedt eenduidigheid in de communicatie.

De doelen die opgesteld zijn door de organisatie of de opdrachtgever zijn zichtbaar in de Saamapp. De hulpverlener kan samen met cliënt de subdoelstellingen opstellen en hier concrete te nemen stappen voor plannen. Dit maakt dat cliënt in kleine stappen succeservaringen op kan doen.
De te nemen stappen die bij de doelstellingen horen, kunnen opgenomen worden in de agendafunctie in de Saamapp. Opdrachten en taken die bij specifieke doelstellingen horen, kunnen gekoppeld worden aan de doelstellingen, zodat cliënt hier bewust mee aan de slag gaat. Het afvinken van deze taken en behaalde doelen, zijn een extra motivatie om aan de doelen uit het begeleidingstraject te werken.

Voor zowel de cliënt als de hulpverlener is alles rondom het hulpverleningstraject te vinden in de Saamapp. In de agenda van de Saamapp zijn alle afspraken, activiteiten en doelstellingen terug te vinden. Binnen de Saamapp wordt gewerkt met notificaties, welke naar eigen voorkeur in te stellen zijn.

Binnen de Saamapp is er ruimte voor de zorgaanbieder om organisatie brede informatie op te slaan, zodat deze altijd toegankelijk is voor de hulpverlener, waar hij/zij ook is. Hierbij kun je denken aan protocollen of werk instructies. Tegelijkertijd biedt de Saamapp de mogelijkheid om persoonlijke informatie op te slaan, zoals standaard formulieren die de hulpverlener vaak gebruikt of notities van een vorige afspraak. Op deze manier heeft de hulpverlener altijd de kennis en informatie paraat die hij nodig heeft tijdens de begeleiding.

De oplossing

Met de Saamapp heeft TwoBrains een platform gecreëerd waarmee de communicatie tussen cliënt, hulpverlener en betrokkenen verbeterd wordt, waar informatie overzichtelijk te vinden is, en de cliënt zijn doelen vanuit het hulpverleningstraject eenvoudig terug kan vinden. 

De Saamapp geeft de mogelijkheid aan hulpverleners en cliënt om een eigen pagina aan te maken. De hulpverlener wordt gelinkt aan de pagina van cliënt, waardoor zij kunnen communiceren en samenwerken binnen de Saamapp. Naast het linken van de hulpverlener aan cliënt, kunnen ook andere contacten met een account aan de pagina van cliënt gelinkt worden, zodat de samenwerking geoptimaliseerd wordt. Zo blijven zaken overzichtelijk voor alle betrokkenen.

Klik op de onderstaande links voor een gedetailleerdere omschrijving van de oplossing.

De Saamapp geeft de mogelijkheid om berichten uit te wisselen tussen de betrokkenen rondom de cliënt en met cliënt zelf. De berichtenfunctie bevat de mogelijkheid om de zichtbaarheid in te stellen zodat de cliënt of hulpverlener zelf bepaalt voor wie een bericht zichtbaar is. Met één bericht kun je een groot deel van het netwerk rondom de cliënt bereiken en het biedt eenduidigheid in de communicatie.

De doelen die opgesteld zijn door de organisatie of de opdrachtgever zijn zichtbaar in de Saamapp. De hulpverlener kan samen met cliënt de subdoelstellingen opstellen en hier concrete te nemen stappen voor plannen. Dit maakt dat cliënt in kleine stappen succeservaringen op kan doen.
De te nemen stappen die bij de doelstellingen horen, kunnen opgenomen worden in de agendafunctie in de Saamapp. Opdrachten en taken die bij specifieke doelstellingen horen, kunnen gekoppeld worden aan de doelstellingen, zodat cliënt hier bewust mee aan de slag gaat. Het afvinken van deze taken en behaalde doelen, zijn een extra motivatie om aan de doelen uit het begeleidingstraject te werken.

Voor zowel de cliënt als de hulpverlener is alles rondom het hulpverleningstraject te vinden in de Saamapp. In de agenda van de Saamapp zijn alle afspraken, activiteiten en doelstellingen terug te vinden. Binnen de Saamapp wordt gewerkt met notificaties, welke naar eigen voorkeur in te stellen zijn.

Binnen de Saamapp is er ruimte voor de zorgaanbieder om organisatie brede informatie op te slaan, zodat deze altijd toegankelijk is voor de hulpverlener, waar hij/zij ook is. Hierbij kun je denken aan protocollen of werk instructies. Tegelijkertijd biedt de Saamapp de mogelijkheid om persoonlijke informatie op te slaan, zoals standaard formulieren die de hulpverlener vaak gebruikt of notities van een vorige afspraak. Op deze manier heeft de hulpverlener altijd de kennis en informatie paraat die hij nodig heeft tijdens de begeleiding.

Efficiënter werken?

Efficiënter werken?

Voor slechts €1,95 per cliënt per week, kunt u met uw organisatie aan de slag met de Saamapp. Het implementeren van de app binnen uw organisatie vraagt niet om een ingewikkeld proces. Het is een kwestie van de app downloaden, inloggen met de verstrekte inloggegevens, en uw hulpverleners kunnen aan de slag met de Saamapp.

Bij de Saamapp hoort een online portaal waar u als organisatie kunt inloggen. Binnen dit portaal kunt u nieuwe accounts aanmaken voor cliënten (en de betrokkenen) en de hulpverleners. Met de inloggegevens die dan verstrekt worden kan er ingelogd worden op de Saamapp, die te downloaden is in de Google Playstore en de Apple Appstore.  Een account voor cliënten is maandelijks opzegbaar.

Sluit Menu